Monthly Archives: July 2023

Workshop “Kaggle: Machine Learning Session 1”

Viện Khoa học tính toán & Trí tuệ Nhân tạo tổ chức buổi workshop chủ đề “Thực hành Học máy và Trí tuệ nhân tạo trên platform chuyên nghiệp mã nguồn mở Kaggle – Phần 1: Nhập môn và thực hành căn bản mô hình Học máy và Trí tuệ nhân tạo” cho hơn 70 […]